Dòng Cửa Signature

Dòng cửa may đo : Khách hàng được tự do lựa chọn màu sắc, kích thước, loại gỗ, loại chất liệu bề mặt, mẫu mã được thiết kế riêng

Quy trình sản xuất riêng biệt nên cần nhiều thời gian

Giá trị thể hiện sự cao cấp nhất trong các dòng vì khách hàng nhận được sự phục vụ của hàng trăm nhân viên từ kinh doanh đến nhà máy, thiết kế để đảm bảo mẫu mã khách yêu cầu

 

acebook Chat