Chính sách giao nhận

American Doors sẽ giao hàng trong thời gian như trong hợp đồng đã ký kết.

Quý khách vui lòng thông báo trước ngày giao nhận 3 ngày làm việc. Sau khi nhận được thông báo yêu cầu giao hàng của Quý khách, Chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận lại với Quý khách về số lượng, thời gian, địa điểm giao hàng và thực hiện giao hàng theo yêu cầu của Quý khách.

Nhân viên của American Doors và Quý khách (hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp của Quý khách) sẽ thực hiện công tác giao nhận hàng hóa, kiểm tra hàng háo, ký kết phiếu xuất kho và biên bản giao nhận theo mẫu giao nhận của American Doors để làm cơ sở cho việc quyết toán khối lượng công trình.

* Trường hợp xảy ra thiếu hụt hàng so với phiếu giao hàng hoặc hư hỏng do American Doors vận chuyển thì đại diện của hai bên phải tiến hàng lập biên bản về số hàng thiếu hụt hay hư hỏng để làm cơ sở cho American Doors cung cấp bổ sung.

acebook Chat