Chính sách thanh toán

Tính theo bảng báo giá đính kèm đơn đặt hàng:

Thanh toán thành 3 đợt:

Đợt 1:   Thanh toán 50% giá trị đơn đặt hàng  ngay sau khi kí đơn đặt hàng  

Đợt 2: Thanh toán 40% giá trị đơn đặt hàng sau khi nhận đủ hàng trên công trình

Đợt 3: Thanh toán 10% giá trị đơn đặt hàng ngay sau khi nghiệm thu trên công trình

acebook Chat